Profile

PUBLICATIONS

  1. Lina Sun, Jia Shen, Fang Su, Qian Wang, Yujin Zhu, Xiaoe Lou, Huawei Liang, Iain C. Bruce, Qiang Xia. Bicyclol attenuates oxidative stress and neuronal damage following transient forebrain ischemia in mouse cortex and hippocampus. Neuroscience Letters, 2009, 459(2):84-7 (Corresponding Author)

  2. Hua-Wei Liang, Shui-Feng Qiu, Jia Shen, Li-Na Sun, Jing-Ye Wang, Iain C. Bruce, Qiang Xia. Genistein attenuates oxidative stress and neuronal damage following transient global cerebral ischemia in rat hippocampus. Neuroscience Letters2008, 438(1):116-120

  3. Jing-ye Wang, Jia Shen, Qin Gao, Zhi-guo Ye, Shui-you Yang, Hua-wei Liang, , Ben-yan Luo, Qiang Xia. Ischemic Postconditioning Protects Against Global Cerebral Ischemia/Reperfusion-Induced Injury in Rats. Stroke, 2008, 39:983-990

  4. Hua-Wei Liang, Qiang Xia, Iain C. Bruce. Reactive oxygen species mediate the neuroprotection conferred by a mitochondrial ATP-sensitive potassium channel opener during ischemia in the rat hippocampal slice. Brain Res, 2005, 1042(2):169-175

  5. Shen Fang, Wu Li-ping, Liu Wei-guo, Lu Yan, Liang Hua-wei, Xia Qiang. Effect of activation of mitochondrial atp sensitive potassium channel and calcium activated potassium channel on the permeability transition of mitochondria from both normal and ischemic rat. Chinese Journal of Applied Physiology, 2007, 23(1): 14-18

  6. Shen F, Wu LP, Lu Y, Liang HW, Bruce I, Xia Q. Mitochondrial Permeability Transition Dynamics: An Indicator of Mitochondrial Potassium Channel Opener. Conf Proc IEEE Eng Med Biol Soc. 2005;7(1):7317-7320.

  7. Hua-Wei Liang, Yue-Liang Shen, Zhi-Xiong Chen, Qiang Xia. Changes in field excitatory postsynaptic potential and population spike in CA1 region of rat hippocampal slices following low-frequency stimulation. Acta Physiologica Sinica, 2002,54 (5): 431~434

  8. Hua-Wei Liang, Yue-Liang Shen, Zhi-Xiong Chen, Qiang Xia. Effects of low-glucose on long-term potentiation in the hippocampal slices of immature and adult rats. Chinese Journal of Pathophysiology, 2002,18 (8): 910~912

  9. Hua-Wei Liang, Yue-Liang Shen, Xun-Dong Wu, Zhi-Xiong Chen, Qiang Xia. Studies on properties of depotentiation of long term potentiation induced by low frequency stimulation in CA1 neurons of rat hippocampal slices. Chinese Journal of Applied Physiology, 2002,18 (3): 218~221 

Research work

Neuroprotection; Mechanisms of learning and memory

Contact

Phone:
E-mail:hwliang@zju.edu.cn