Profile

1995-1999, Zhejiang University, BA

1999-2004, Zhejiang University, PhD

2004-2007,Zhejiang University, Assistant Prof.

2005-2006,NDRC, visiting;

2007-, Zhejiang University, Associate Prof.

2010, Kiel University (German), Visiting Scholar

2014-2015, Queen's Univesity(Canada), visiting scholar.

 

Research work

Industrial Organization, Institutional Economics

Contact

Phone:086-571-873-95-2835
E-mail:jianliangye@zju.edu.cn