1.    Qiang Jin, Xibin Li, Junfan Chen, and Shiming Gao, “Ultra-broadband nonlinearity enhancement based on a novel graphene-silicon hybrid waveguide: structure design and theoretical analysis,” Sci. Rep., 2017, 7: 12290.
2.    Shipeng Wang, Xianglian Feng, Shiming Gao, Yaocheng Shi, Tingge Dai, Hui Yu, Hon-Ki Tsang, and Daoxin Dai,“On-chip reconfigurable optical add-drop multiplexer for hybrid wavelength/mode-division-multiplexing systems,” Opt. Lett., 2017, 42 (14): 2082-2085.
3.    Zhihua Tu, Qiang Jin, Hangyu Bai, Xiaoyan Wang, and Shiming Gao, “Experimental demonstration of nonlinear enhancement in a graphene-deposited microfiber,” Appl. Opt., 2017, 56 (18): 5242-5247.
4.    Jing Xu, Meiwei Kong, Aobo Lin, Yuhang Song, Jun Han, Zhiwei Xu, Bo Wu, Shiming Gao, and Ning Deng,“Directly modulated green-light diode-pumped solid-state laser for underwater wireless optical communication,” Opt. Lett., 2017, 42 (9): 1664-1667.
5.    Xianglian Feng, Zhihang Wu, Xiaoyan Wang, and Shiming Gao, “Integrated all-optical wavelength multicasting for 40 Gbit/s PDM-QPSK signals using a single silicon waveguide,” Opt. Laser Technol., 2017, 94: 261-266.
6.     Xiaoyan Wang, Xianglian Feng, Peng Zhang, Tianshu Wang, and Shiming Gao, “Single-source bidirectional free-space optical communications using reflective SOA-based amplified modulating retro-reflection,” Opt. Commun., 2017, 387: 43-47.
7.     Xianglian Feng, Zhihang Wu, Xiaoyan Wang, Sailing He, and Shiming Gao, “All-optical two-channel polarization-multiplexing format conversion from QPSK to BPSK signals in a silicon waveguide,” Photon. Res., 2016, 4 (6): 245-248.
8.     Qiang Jin, Jiamei Lu, Xibin Li, Qiang Yan, Qianyu Gao, and Shiming Gao, “Performance evaluation of four-wave mixing in a graphene-covered tapered fiber,” J. Opt., 2016, 18: 075502.
9.     Hangyu Bai, Xiong Yang, Yizhen Wei, and Shiming Gao, “All-optical wavelength conversion for mode-division multiplexing signals using four-wave mixing in a dual-mode fiber,” Appl. Opt., 2016, 55 (3): 515-521.
10.   Wei Pan, Qiang Jin, Xibin Li, and Shiming Gao, “All-optical wavelength conversion for mode-division multiplexing signals using four-wave mixing in a dual-mode fiber,” J. Opt. Soc. Am. B, 2015, 32 (12): 2417-2424.
11.   Jian Chen and Shiming Gao, “Wavelength-assignable 1310/1550 nm wavelength conversion using completely phase-matched two-pump four-wave mixing in a silicon waveguide,” Opt. Commun., 2015, 356: 389-394.
12.   Shiming Gao, Xiaoyan Wang, Yanqiao Xie, Peiran Hu, and Qiang Yan, “Reconfigurable dual-channel all-optical logic gate in a silicon waveguide using polarization encoding,” Opt. Lett., 2015, 40 (7): 1448-1451.
13.   Xiaoyan Wang, Lingchen Huang, and Shiming Gao, “Low-power-penalty wavelength multicasting for 36 Gbit/s 16-QAM coherent optical signals in a silicon waveguide,” Opt. Lett., 2014, 39 (24): 6907-6910.
14.   Xiaoyan Wang, Lingchen Huang, Ke Yi, Xianglian Feng, and Shiming Gao, “All-optical wavelength conversion and five-channel multicasting for 20 Gbit/s QPSK signals in a silicon waveguide,” Opt. Lett., 2014, 39 (21): 6122-6125.
15.   Xibin Li, Ping Zhou, Sailing He, and Shiming Gao, “Dispersion engineering of suspended silicon photonic waveguides for broadband mid-infrared wavelength conversion,” J. Opt. Soc. Am. B, 2014, 31 (10): 2295-2301.
16.   Yizhen Wei and Shiming Gao, “Extraction and measurement sensitivity improvement of third-order autocorrelation trace from mixed autocorrelations,” Microw. Opt. Technol. Lett., 2014, 56 (10): 2234-2237.
17.   Peiran Hu, Yanqiao Xie, Xiaoyan Wang, Qiang Yan, and Shiming Gao, “All-optical logic OR and AND gates for NRZ-OOK signals based on four-wave mixing in a silicon waveguide,” J. Nonlinear Opt. Phys. Mater., 2014, 23 (3): 1450030/1-1450030/7.
20.   Daoxin Dai, Liu Liu, Shiming Gao, Dan-Xia Xu, and Sailing He, “Polarization management for silicon photonic integrated circuits,” Laser Photon. Rev., 2013, 7 (3): 303-328.
21.   Bing Sun, Kai Hu, Daru Chen, Yizhen Wei, Hongzhi Chen, and Shiming Gao, “Wavelength-spacing tunable multiwavelength fiber optical parametric oscillator,” Microw. Opt. Technol. Lett., 2012, 54 (10): 2405-2408.
22.   Bing Sun, Kai Hu, Daru Chen, Yizhen Wei, Shiming Gao, and Sailing He, “Wavelength-spacing tunable double-pumped multiwavelength optical parametric oscillator based on a Mach-Zehnder interferometer,” J. Lightwave Technol., 2012, 30 (12): 1937-1942.
23.   Yanqiao Xie, Shiming Gao, and Sailing He, “All-optical wavelength conversion and multicasting for polarization-multiplexed signal using angled pumps in a silicon waveguide,” Opt. Lett., 2012, 37 (11): 1898-1900.
24.   Shiming Gao and Xiaosheng Xiao, “All-optical wavelength multicasting based on cascaded four-wave mixing with a single pump in highly nonlinear fibers,” Opt. Commun., 2012, 285 (5): 784-789.
25.   Qiang Liu, Shiming Gao, Lizhong Cao, and Sailing He, “Design of low-dispersion-discrepancy silicon waveguide for broadband polarization-independent wavelength conversion,” J. Opt. Soc. Am. B, 2012, 29 (2): 215-219.
26.   Bing Sun, Kai Hu, Yizhen Wei, Daru Chen, Shiming Gao, Tianshu Wang, and Sailing He, “Double-pumped multiwavelength fiber optical parametric oscillator based on a Sagnac loop filter,” Opt. Lett., 2012, 37 (1): 106-108.
27.   Salih K. Kalyoncu, Shiming Gao, En-Kuang Tien, Yuewang Huang, Dogukan Yildirim, Enver Adas, Stefan Wabnitz, and Ozdal Boyraz, “Stability analysis of pulsed cascaded Raman lasers in dispersion-managed systems,” J. Opt. Soc. Am. B, 2011, 28 (11): 2812-2819.
28.   Yanqiao Xie, Ying Gao, Shiming Gao, Xudong Mou, and Sailing He, “All-optical multiple-channel logic XOR gate for NRZ-DPSK signals based on non-degenerate four-wave mixing in a silicon waveguide,” Opt. Lett., 2011, 36 (21): 4260-4262.
29.   Yuewang Huang, En-Kuang Tien, Shiming Gao, Salih K. Kalyoncu, Qi Song, Feng Qian, Enver Adas, Dogukan Yildirim, and Ozdal Boyraz, “Electrical signal-to-noise ratio improvement in indirect detection of mid-IR signals by wavelength conversion in silicon-on-sapphire waveguides,” Appl. Phys. Lett., 2011, 99 (18): 181122/1-181122/3.
30.   Yizhen Wei, Scott Howard, Adam Straub, Zinan Wang, Ji Cheng, Shiming Gao, and Chris Xu, “High sensitivity third-order autocorrelation measurement by intensity modulation and third harmonic detection,” Opt. Lett., 2011, 36 (12): 2372-2374.
31.   Yanqiao Xie, Ying Gao, Shiming Gao, and Chester Shu, “Simultaneous all-optical amplification, inversion and format conversion based on self-induced nonlinear effects in a semiconductor optical amplifier,” Microw. Opt. Technol. Lett., 2011, 53 (6): 1320-1323.
32.   Qiang Liu, Shiming Gao, Zhiqiang Li, Yanqiao Xie, and Sailing He, “Dispersion engineering of a silicon-nanocrystal-based slot waveguide for broadband wavelength conversion,” Appl. Opt., 2011, 50 (9): 1260-1265.
33.   Zhiqiang Li, Shiming Gao, Qiang Liu, and Sailing He, “Modified model for four-wave mixing-based wavelength conversion in silicon micro-ring resonators,” Opt. Commun., 2011, 284 (8): 2215-2221.
34.   Bing Sun, Daru Chen, and Shiming Gao, “Multi-wavelength fiber optical parametric oscillator with a tunable wavelength-spacing”, Chinese Journal of Lasers, 2011, 38 (2): 0202006 (in Chinese).
35.   Shiming Gao, En-Kuang Tien, Yuewang Huang, and Sailing He, “Experimental demonstration of bandwidth enhancement based on two-pump wavelength conversion in a silicon waveguide,” Opt. Express, 2010, 18 (26): 27885-27890.
36.   Shiming Gao, En-Kuang Tien, Qi Song, Yuewang Huang, and Salih Kagan Kalyoncu, “Experiment of C-band wavelength conversion in a silicon waveguide pumped by dispersed femtosecond laser pulse,” Chin. Phys. Lett., 2010, 27 (12): 124206/1-124206/3.
37.   Shiming Gao, Zhiqiang Li, En-Kuang Tien, Sailing He, and Ozdal Boyraz, “Performance evaluation of nondegenerate wavelength conversion in a silicon nanowire waveguide,” J. Lightwave Technol., 2010, 28 (21): 3079-3085.
38.   En-Kuang Tien,Yuewang Huang, Shiming Gao, Qi Song, Feng Qian, Salih K. Kalyoncu, and Ozdal Boyraz, “Discrete parametric band conversion in silicon for mid-infrared applications,” Opt. Express, 2010, 18 (21): 21981-21989.
39.   Jiaojiao Fu, Daru Chen, Bing Sun, and Shiming Gao,A Novel-configuration multi-wavelength Brillouin erbium fiber laser and its application in high-frequency switchable microwave generation,” Laser Phys., 2010, 20 (10): 1907-1912.
40.   Shiming Gao, Zhiqiang Li, and Xingzhi Zhang, “Power-attenuated optimization for four-wave mixing-based wavelength conversion in silicon nanowire waveguides,” J. Electromagn. Waves Appl., 2010, 24 (8-9): 1255-1265.
41.   Jiaojiao Fu and Shiming Gao, “High-purity microwave signal generation using a low-order harmonic-suppressed rational harmonic mode-locked fiber laser incorporating a Mach-Zehnder interferometer,” Microw. Opt. Technol. Lett., 2010, 52 (7): 1640-1645.
42.   Shiming Gao,En-Kuang Tien, Qi Song, Yuewang Huang, and Ozdal Boyraz, “Ultra-broadband one-to-two wavelength conversion using low-phase-mismatching four-wave mixing in silicon waveguides,” Opt. Express, 2010, 18 (11): 11898-11903.
43.   Shiming Gao, Ying Gao, and Sailing He, “Photonic generation of tunable multi-frequency microwave source,” Electron. Lett., 2010, 46 (3): 236-237.
44.   Shiming Gao, Xingzhi Zhang, Zhiqiang Li, and Sailing He, “Polarization-independent wavelength conversion using an angled-polarization pump in a silicon nano-wire waveguide,” IEEE J. Sel. Topics Quantum Electron., 2010, 16 (1): 250-256.
45.  Ying Gao and Shiming Gao, “Premodulation-free microwave frequency up/down-conversion using optical-fiber-stimulated Brillouin scattering,” J. Nonlinear Opt. Phys. Mater., 2009, 18 (4): 701-707.
46.  Shiming Gao, Ying Gao, Hongyan Fu, Daru Chen, and Sailing He, “Microwave frequency up/downconversion based on dual-wavelength fibre laser,” Electron. Lett., 2009, 45 (18): 932-933.
47.  Ying Gao, Shiming Gao, and Haiyan Ou, “All-optical frequency converter based on fiber four-wave mixing for bidirectional radio-over-fiber systems,” Microw. Opt. Technol. Lett., 2009, 51 (6): 1542-1545.
48Shiming Gao, Hongyan Fu, and Ying Gao, “Photonic generation of microwave/millimeter-wave sources without cavity or modulation using fiber stimulated Brillouin scattering,” Microw. Opt. Technol. Lett., 2009, 51 (5): 1203-1206.
49.  Xingzhi Zhang, Shiming Gao, and Sailing He, “Optimal design of a silicon-on-insulator nanowire waveguide for broadband wavelength conversion,” Prog. Electromagn. Res., 2009, 89: 183-198.
50.  Xiangrui Miao, Shiming Gao, and Ying Gao, “A multicasting method based on four-wave mixing in highly nonlinear fibers,” Acta Phys. Sin., 2008, 57 (12): 7699-7704 (in Chinese).
51.  Shiming Gao and Changxi Yang, “Two channels of entangled twin photons generated by quasi-phase-matched spontaneous parametric down-conversion in periodically poled lithium niobate crystals,” J. Opt. Soc. Am. B, 2008, 25 (5): 734-740.
52.  Peng Dong, Xiaosheng Xiao, Yu Tian, Shiming Gao, and Changxi Yang, “Compensating power depletion due to stimulated Raman scattering in high-power delivery fiber via spectral inversion,” J. Opt. Soc. Am. B, 2008, 25 (1): 48-53.
53.  Shiming Gao and Sailing He, “Four-wave mixing in left-handed materials,” J. Nonlinear Opt. Phys. Mater. (Invited Paper), 2007, 16 (4): 485-496.
54.  Shiming Gao and Changxi Yang, “Prediction of multichannel polarization-entangled photon pairs in a single periodically poled lithium niobate with a monochromatic pump,” Opt. Lett., 2007, 32 (18): 2653-2655.
55.  Ying Gao, Daru Chen, and Shiming Gao,Stable multi-wavelength erbium-doped fiber laser based on dispersion-shifted fiber and Sagnac loop filter,” Chin. Opt. Lett., 2007, 5 (9): 519-521.
56.  Yu Tian, Xiaosheng Xiao, Shiming Gao, and Changxi Yang, “All-optical switch based on two-pump four-wave mixing in fibers without a frequency shift,” Appl. Opt., 2007, 46 (23): 5588-5582.
57.  Shiming Gao, “Wavelength management method of telecommunication-band polarization-entangled twin photons in periodically poled lithium niobate crystals,” Acta Photonica Sinica, 2007, 36 (5): 820-824.
58.  Daru Chen, Shan Qin, Ying Gao, and Shiming Gao, “Wavelength-spacing continuously tunable multiwavelength erbium-doped fibre laser based on DSF and MZI,” Electron. Lett., 2007, 43 (9): 524-525.
59.  Daru Chen, Haiyan Ou, Hongyan Fu, Shan Qin, and Shiming Gao, “Wavelength-spacing tunable multi-wavelength erbium-doped fiber laser incorporating a semiconductor optical amplifier,” Laser Phys. Lett., 2007, 4 (4): 287-290.
60.  Xiaosheng Xiao, Shiming Gao, Yu Tian, and Changxi Yang, “Optimization of the net residual dispersion for self-phase modulation-impaired systems by perturbation theory,” J. Lightwave Technol., 2007, 25 (3): 929-937.
61.  Shiming Gao, Changxi Yang, Xiaosheng Xiao, Yu Tian, Zheng You, and Guofan Jin, “Performance evaluation of tunable channel-selective wavelength shift by cascaded sum- and difference-frequency generation in periodically poled lithium niobate waveguides,” J. Lightwave Technol., 2007, 25 (3): 710-718.
62.  Shiming Gao, Changxi Yang, Daru Chen, Shan Qin, and Ying Gao, “Bandwidth enhancement methods of telecom-region entangled twin photons via quasi-phase-matched spontaneous parametric down-conversion,” J. Nonlinear Opt. Phys. Mater., 2006, 15 (4): 513-521.
63.  Shiming Gao, Changxi Yang, Xiaosheng Xiao, Yu Tian, Zheng You, and Guofan Jin, “Bandwidth enhancement and response flattening of cascaded sum- and difference-frequency generation-based wavelength conversion,” Opt. Commun., 2006, 266 (1): 296-301.
64.  Xiaosheng Xiao, Changxi Yang, Shiming Gao, and Yu Tian, “Partial compensation of Kerr nonlinearities by optical phase conjugation in optical fiber transmission systems without power symmetry,” Opt. Commun., 2006, 265 (1): 326-330.
65.  Yu Tian, Xiaosheng Xiao, Shiming Gao, Si Lu, and Changxi Yang, “Ultra-flat and broadband two-pump optical parametric amplifiers using a single-section highly nonlinear fiber,” Opt. Commun., 2006, 263 (1): 116-119.
66.  Xiaosheng Xiao, Shiming Gao, Yu Tian, and Changxi Yang, “Analytical optimization of the net residual dispersion in SPM-limited dispersion-managed systems,” J. Lightwave Technol., 2006, 24 (5): 2038-2044.
67.  Shiming Gao, Changxi Yang, Xiaosheng Xiao, Yu Tian, Zheng You, and Guofan Jin, “Wavelength conversion of spectrum-sliced broadband amplified spontaneous emission light by hybrid four-wave mixing in highly nonlinear, dispersion shifted fibers,” Opt. Express, 2006, 14 (7): 2873-2879.
68.  Xiaosheng Xiao, Changxi Yang, Shiming Gao, and Houxun Miao, “Analysis of ultrashort-pulse second-harmonic generation in both phase- and group-velocity-matched structures,” IEEE J. Quantum Electron., 2005, 41 (1): 85-93.
69.  Shiming Gao, Changxi Yang, and Guofan Jin, “Conventional-band and long-wavelength-band efficient wavelength conversion by difference-frequency generation in sinusoidally chirped optical superlattice waveguides,” Opt. Commun., 2004, 239 (4-6): 333-338.
70.  Shiming Gao, Changxi Yang, Xiaosheng Xiao, and Guofan Jin, “Broadband and multiple-channel visible laser generation by use of segmented quasi-phase-matching gratings,” Opt. Commun., 2004, 233 (1-3): 205-209.
71.  Shiming Gao, Changxi Yang, and Guofan Jin, “Flat broad-band wavelength conversion based on sinusoidally chirped optical superlattices in lithium niobate,” IEEE Photon. Technol. Lett., 2004, 16 (2): 557-559.
72.  Shiming Gao, Changxi Yang, and Guofan Jin, “Analysis of power-dependent phase-matched four-wave mixing in dispersion-managed transmission systems,” Appl. Opt., 2003, 42 (36): 7126-7131.
73.  Shiming Gao, Changxi Yang, and Guofan Jin, “Comparison of interchannel four-wave mixing with continuous waves, quasi-continuous waves and ultrashort pulses,” J. Nonlinear Opt. Phys. Mater., 2003, 12 (3): 377-384.
74.  Shiming Gao, Changxi Yang, and Guofan Jin, “Wavelength converter based on linearly chirped gratings in lithium niobate through cascaded second-order processes,” Chin. Phys. Lett., 2003, 20 (8): 1272-1274.
75.  Shiming Gao, Changxi Yang, and Guofan Jin, “Comparison of interchannel pulses four-wave mixing in SMF, NZDSF and HNLF,” Opt. Commun., 2002, 206 (4-6): 439-443.