1Xueying Guan, Qun Wan, Nannan Yang, Huaitong Wu, Mengqiao Pan, Lei Fang, Shouping Yang, Yan Hu, Wenxue Ye, Hua Zhang, Peiyong Ma, Jiedan Chen, Qiong Wang, Gaofu Mei, Bingliang Liu, Caiping Cai, Wangzhen Guo,Wenhua Zhang, Xiaoya Chen, Tianzhen Zhan, Small RNAs from Natural Antisense Transcripts of GhMIXTAMYB-Like3_A12 Play Roles in Cotton Seed Fiber Development, American Society of Plant Biologists (ASPB) Meeting2016, Austin, Texas, USA. 会议报告

2,关雪莹,农作物的表观遗传学研究与应用前景,江苏省遗传学会年会2014,江苏南京,专家报告。

3, Guan X, Pang M, Nah G, Shi X, Chen ZJA molecular basis for functional diversification of cotton homoeologous MYB2 genes in Arabidopsis trichome and cotton fiber development. International Cotton Genome Initiative (ICGI) Conference 2014, Wuhan, Hubei, China. 会议报告

4, Guan X, Pang M, Chen ZJ. Small RNA Regulation of Homoeologous Cotton Fiber Gene MYB2: Translational Research from Arabidopsis Trichome to Cotton Seed Hair Development, Translational Genomics Workshop organized by the Crop Science Society of America at Plant and Animal Genome (PAG) Conference 2013, San Diego, California, USA. 会议报告

5, Guan X, Lee J, Pang M, Shi X, Stelly DM, Chen ZJ. Cotton Fiber-related Genes Determine the Seed Hair and Trichome Cell Fate, Plant and Animal Genome (PAG) Conference 2012, San Diego, California, USA. 会议摘要

6, Guan X, Pang M, Chen ZJ. Small RNA Regulation of Homoeologous Cotton Fiber Gene MYB2 in Trichome and Seed Hair Development, American Society of Plant Biologists (ASPB) Meeting 2012, Austin Texas, USA. 会议摘要

7, Guan X, Fang L, An N, Hyon S, Kim TM,Chen ZJ. A Systematic Approach to the Functional Analysis of Cotton Genes, International Cotton Genome Initiative (ICGI) Conference 2012, Raleigh, North Carolina, USA. 会议报告