• Basic Info Search
 • Full Text Search
 • Full Text Search
 • Basic Info Search

Related People

Another batch

2018-08-17
:129
LI QIANG Ph.D.
professor | Doctoral supervisor
 • 0571-87951628
 • 432 Jiao-san, Zhe-da Road 38, Xi-hu District, Hangzhou, Zhejiang, 310027, China
  • nanophotonics Homepage: http://ipnp.zju.edu.cn/
 • Biography
 • Research
 • Courses
 • Publications
 • Lab introduction