• Basic Info Search
 • Full Text Search
 • Full Text Search
 • Basic Info Search

Related People

Another batch

2018-09-13
:838
Liu Chao Ph.D.
ZJU 100 Young Professor | Doctoral supervisor
Education
ZJU 100 Young Professor
二维码
 • 0571-88273934
 • Tianjiabing building,Xixi Campus,ZJU,Hangzhou
  • history of education,demotics of education,etc.
 • Biography
 • Courses
 • Publications
 • LIU Chao