• Basic Info Search
  • Full Text Search
  • Full Text Search
  • Basic Info Search

Related People

Another batch

2019-12-12
:565
Tang Zhifeng Ph.D.
Associate Professor | Master tutor
  • +86-571-87952317
  • Building Zhouyiqin, Yuquan Campus,Zhejiang Univ,Zheda Rd No38, Hangzhou, Zhejiang Prov, China
    • · Ultrasonic guided wave inspection
    • · Smart material and structure inspection