• Basic Info Search
  • Full Text Search
  • Full Text Search
  • Basic Info Search

Related People

Another batch

2022-07-07
:1358
Lu Jiang Ph.D.
Associate Professor | Doctoral supervisor
School of Marxism
二维码
  • 18867139193
  • Room 1118,Xixi campus,Zhejiang University,No. 148 Tianmushan Road, Xihu District, Hangzhou, Zhejiang
    • Political Economics;History of Economic Thought