• Basic Info Search
  • Full Text Search
  • Full Text Search
  • Basic Info Search

Related People

Another batch

2022-05-01
:1076
Wang Hangzhou Ph.D.
Associate Professor | Master tutor
Ocean College
二维码
  • 0580-2092277
  • Ocean Engineering Building 417, Zhoushan Campus of Zhejiang University, Zheda Road 1, Zhoushan, Zhejiang, China, 316021.
    • Marine equipment technology, Polar ocean equipment technology