• Basic Info Search
  • Full Text Search
  • Full Text Search
  • Basic Info Search

Related People

Another batch

2019-12-13
:7757
Lan Jinsong Ph.D.
Professor
  • 0571 88273658
  • College Of Education,Zhejiang University·148 Tianmushan Road·Hangzhou·Zhejiang Provence·310028·P.R.China
    • Praxiology, Higher Education, Public Administration(Education Administration)